Центр судоподготовки «Shkiper»
Наши услуги

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

Судоводителям прогулочного судна

 Подготовка водителей прогулочных судов (яхт)

Перелік питань
для перевірки (оцінки) знань судноводіїв малих/маломірних суден
ПРОГУЛЯНКОВЕ СУДНО

(відповідно до пункту 3.10 та додатку 5 Положення про порядок видачі посвідчення судноводія малого/маломірного судна, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07.05.2013 № 283, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 29.05.2013 за № 831/23363)

1. Будова малого/маломірного судна (МС)
Визначення  «маломірного судно»
Головні розміри судна
Основи теорії та устрою малого/маломірного судна (МС).
Головні елементи набора корпуса судна. Системи набору корпусу суден.
Конструкції МС
Міцність корпусу. Сили, діючі на корпус судна.
Місцева міцність. Загальна продовжена міцність.
Суднові прилади, системи та спорядження МС
Судові рятувальні засоби
визначення «Непотоплюваність».
Коротке визначення «Остійність».
Маневрені якості суден.
Морехідні якості суден. Ходовість. Керованість.
Інерційні якості та їх вплив на керування.
Запас плавучості.
Конструктивне забезпечення непотоплюваності суден.
Посадка, крен диферент, коефіцієнти повноти.
Вагові та об’ємні характеристики суден.
Умови рівноваги плаваючого судна.
Які відомості мають бути вказані на борту ММС?
Такелажне спорядження суден, такелажні роботи.
Малярні та корпусні роботи.
Експлуатація суднових приладів.
Опір води та повітря переміщенню судна.
Варіанти швидкого зменшення швидкості.
Хитавиця судна.
Загальне розташування приміщень на МС та їх призначення.
Конструкція кінцівок, днища, борту, подвійного дна, танків та цистерн, палуби, переборок, вигородок, надбудов, рубок, леєрів, тентового обладнання.
Випробування корпусу на непроникливість та герметичність.
Кваліфікаційне товариство «Регістр судноплавства України» та його функції.
Класифікація, реєстрація МС.

Основні навігаційні прилади та їх призначення
Устрій морського магнітного компасу.
Картушка. Котелок. Нактоуз. Пеленгування об’єктів
Основні поняття про гірокомпас, гіро-магнітний компас, супутникові компаси.
Догляд за компасами.
Лаг. Класифікація. Принципи роботи.
Механічний, гідродинамічний, індукційній, доплер лаги
Лот. Ручний лот. Устрій та розбивка лотліню.
Ехолот, загальний принцип роботи та використання.
Радіолокаційна станція. Загальний принцип роботи та використання.
УКХ радіостанція.
Аварійний радіобуй місцеположення (EPIRB) - 460 MHz.
Прийомо-відповідач пошуку та рятування  (SART) - 9 МHz.
Пошуково-рятувальний буй “SARSAT-COSPAS”.

Стерновий прилад.
Призначення, класифікація, назва.
Призначення, конструкція та принцип роботи різноманітних складових частин та елементів приладу (перо стерна, стернова передача, стерновий привід, балер, петлі, румпель, продовжувач).
Пост керування стерном.
Навісне стерно, його частини.
Правила технічної експлуатації стернового приладу.
Якірний прилад.
Призначення, класифікація, конструкція, складові частини якірного приладу.
Конструкція якорів, якірних ланцюгів, якірних клюзів.
Прилади для кріплення якірного ланцюга до корпусу судна - жвакогалс, стопори,
ланцюгові ящики, якірні шпилі.
Правила технічної експлуатації якірного приладу.
Швартовний прилад.
Кнехти, кипові планки, роульси, утки, стопори, клюзи,
Швартовні механізми (лебідки, шпилі).
Правила технічної експлуатації швартовного приладу.
Кранцевий захист.
Люкові зачинення.
Призначення, класифікація, назва, конструкція складових частин,
Принцип роботи різноманітних люкових зачинень.
Правила технічної експлуатації люкових зачинень.
Водонепроникні перегородки.
Забезпечення герметичності корпусу.
Суднові системи
Водовідливна система.
Паливна система.
Мастильна система.
Протипожежна система.
Вентиляційна система.
Система прісної та питної води.
Система забортної води.
Фанова система.
Призначення, складові частини, устрій, маркування суднових трубопроводів.

Рангоут і такелаж маломірних суден
Призначення рухомого і стоячого такелажу маломірних суден.
Троси. Класифікація, характеристики різних типів тросів, їх конструкція, переваги та недоліки.
Рослинні, синтетичні та металеві троси, їх використання.
Догляд за рангоутом і такелажем.
Рими, обухи, коуши, нагелі, гаки, погони, кіпи - конструкція, призначення, використання.
Такелажні ланцюги, класифікація, конструкція, використання, збереження та догляд, використання, догляд та збереження.
Талрепи, конструкція, використання, догляд та збереження.
Блоки. Класифікація, устрій дерев’яних, пластикових, металевих блоків.
Талі. Класифікація. Устрій простих талів.
Догляд за тросами, збереження.

2. Лоція внутрішніх водних шляхів
Річкова лоція. Загальні відомості про річки, водосховища, озера
Основні терміни та поняття.
Дія течії на корпус судна. Керування судном з урахуванням течії.
Річкові перекати та бари. Особливість плавання в небезпечних районах.
Мілини. Їх вплив на керованість судном.
Особливості змін напрямків водяного потоку поблизу гідротехнічних споруд.
Гідрологічний, вітровий та хвильовий режим рік та водосховищ.
Особливості плавання в осінньо-зимний період.
Льодостав та льодохід та їх небезпечність.
Використання «Атласу річки  ….» при плаванні на ВВШ.
Символи та скорочення які використовуються на річкових атласах
Судноплавна обстановка на річці, водосховищі.

3. Морська лоція
Засоби навігаційного обладнання та морська лоція
Кардинальна та латеральна система огородження небезпеки.
Знаки кардинальної та латеральної системи.
Осьова система та її знаки.
Визначення та застосування знаків спеціального призначення.
Морські карти. Поняття ортодромії та локсодромії.
Одиниці виміру відстаней на морських картах.
Зміст посібників «Лоція району плавання», «Вогні та знаки»
Засоби навігаційного обладнання. Берегові – маяк, навігаційний знак, створи.
Плавучі засоби навігаційного обладнання – плавучій маяк, віха, буй, бакан.
Основні характеристики вогнів, засобів навігаційного обладнання.
Міжнародна асоціація маячних служб (МАМС) регіон А та В.
Засоби туманної сигналізації: Наутофон, діафон, сирена, дзвін, горн, ревун, гонг.
Визначення терміну «Нова небезпека»
Підтримання карт та посібників на рівні сьогодення.
Поняття про коректуру карт та посібників
Електронна картографія

4. Правила плавання на внутрішніх водних шляхах.
Зміст та розділи правил плавання на внутрішніх водних шляхах України
Особливості плавання при розходженні з іншими суднами.
Правила проходу небезпечних районів.
Правила пропуску суден та пріоритетність при проходженні небезпечних
та закритих районів плавання.
Звукові сигнали.
Світова та несвітова сигналізація на опорах мостів.
Визначення висоти проходу під мостами та лініями електропроводів.
Особливості постановки на якоря на ВВШ.
Визначення якорних стоянок та місця з забороною до постановки на якоря.    
Документи необхідні при плаванні на ВВШ.
Райони плавання з обмеженням швидкості на ВВШ
Проходження районів місць відпочинку людей та причальних стінок
на обмежених швидкостях.

5. Правила користування водними об’єктами при плаванні на  прогулянковому судні
Організація рятування на водоймищах та на морі
Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ПСВВШУ).
Місцеві правила плавання на ВВШ.
Правила користування маломірними суднами, та плавзасобами на водних об’єктах
Постанови та рішення обласних рад
Дистанція максимального віддалення від берега для ММС.
Організація ведення радіозв’язку. Зв’язок з постами регулювання руху суднами
Спускання судна на воду і підйом з води

6. Правила пропуску суден через шлюзи.
Правила плавання через шлюзи.
Правила шлюзування.
Конструкція гідровузла, акваторія, плотина, дериваційні канали, камери шлюзу.
Підхідні канали. Дозвіл на захід в підхідний канал до шлюзу.
Плавання по деріваційному (підходному) каналу до шлюзу.
Очікування шлюзування.
Захід в шлюз.
Процес шлюзування.
Сигнали, що регулюють рух в шлюзі.

7. МППЗС-72
Розділи МППЗС-72.
Зона примінення МППЗС-72
Відповідальність за порушення правил
Правила розходження з іншими суднами.
Правила плавання в складних умовах та преоритетність при розходженні суден.
Які вогні та знаки приміняються в МППЗС-72
Які фігури вдень піднімаються відповідно до МППЗС-72?
Які сигнали має нести ММС при плаванні в темний час?
Сигнали біди на морі.
Звукові сигнали, у тому числі сигналів про лихо (Додаток IV МППЗС 72).
Правила приймання та передавання повідомлень за допомогою світлових та
звукових засобів

8. Основні положення обов’язкових положень по морських портах.
Основні положення обов’язкових постанов по морських портах.
Визначення терміну «Зовнішня акваторія морського порту»
Границі відповідальності морських та річкових портів
Визначення терміну «Морська акваторія порту»
Дозвіл на підхід до портових споруд
Швидкісний режим плавання в портах.
Правила пріоритетності при розходженнях в порту з іншими суднами
Портова сигналізація та засоби регулювання руху в портах.
Система управління рухом суден.
Портові служби регулюючі рух в портах.

9. Правила користування МС
Обовя’зки судноводія (капітана) ММС
Безпечні методи керування (маневрування)ММС.
Порядок посадки та висадки пасажирів.
Порядок планування переходу між різними пунктами.
Отримання інформації про гідрометеорологічну ситуацію та рівні води.
Використання засобів зв’язку та сигналізації.
Використання аварійного обладнання.
Виконання схем пошуку.
Процедури несення безпечної навігаційної вахти.
Правила користування зовнішнім зв’язком та системами аварійно-попереджувальної сигналізації.
Вахта на ходу судна. Процедури несення безпечної навігаційної вахти.
Вахта на стоянці. Обов’язки при несенні вахти.
Допомога судну, що зазнало біду, евакуація людей з аварійного судна,
Плавучій якір

10. Судноводіння
Керування МС з допомогою різних видів компасів.
Керування МС при сильному хвилюванні та в штормових умовах.
Особливі умови плавання.
Використання радіолокатора при плаванні в умовах обмеженої видимості.
Підготовка до швартування
Варіанти підходу суден до причалу
Швартування суден до причалу, борту інших суден
Швартування до швартовних бочок
Швартування за допомогою якорю.
Стоянка на швартовах.
Відшвартовування суден, варіанти відходу суден від місця швартування.
Підготовка до постановки на якір,
Вибір місця стоянки, процедура постановки на якір
Стоянка на якорі.
Зняття з якоря.
Вплив вітру та течії на шлях судна.
Навігаційні небезпечності, рельєф морського дна, затонулі судна, тимчасові
Дрейф судна
Дія стерна на передньому та задньому русі.
Керування стерном та виконання команд, що подаються на стерно.
Проведення належного візуального та слухового спостереження.
Терміни, визначення команд, які застосовуються на судні при процедури несення
безпечної вахти
Буксирування маломірних суден одного та більше.
Зняття судна з мілини.
Підхід, відхід від обладнаних причалів та не обладнаного берегу в різноманітних
погодних умовах
Виконання маневру “Людина за бортом”.
Рятування людини, що впала за борт:
Надання допомоги судну, що гине, способи зняття людей
Відхід від причалу при віджимаючому та прижимаючому вітрі носом та кормою, з
урахуванням напряму течії
Підхід до причалу та швартування при прижимаю-чому та віджимаючому вітрі з
урахуванням напряму течії.

11. Навігація
Основи морської навігації.
Визначення положення прогулянкового судна та вибір безпечного курсу.
Географічні координати місця – широта та довгота.
Морська міля, кабельтов, фут, ярд,
Обчислення напрямків у морі.
Три системи розподілення горизонту. Румбова, кругова, чвертка.
Істинний курс. Істинний пеленг. Зворотній істинний пеленг.
Курсовий кут. Траверз судна.
Відомості про земний магнетизм. Елементи земного магнетизму. Магнітні полюси
Магнітний курс. Магнітний пеленг.
Магнітне схилення. Магнітна аномалія
Відомості про магнетизм суднового заліза.
Девіація. Таблиця остаточної девіації.
Обчислення поправок магнітного компасу.
Компасний меридіан. Компасний курс. Компасний пеленг
Урахування поправок магнітного компасу
Виправлення та переклад курсів та пеленгів.
Дальність видимого горизонту та дальність видимості предметів
Масштаби та класифікація морських карт за призначенням.
Електронна картографія, використання картографічних систем з АІС.
Склад морських навігаційних карт та їх читання.
Нанесення точки на карту.
Принципи обчислення місця судна навігаційними засобами.

12. Будова двигунів внутрішнього згоряння
Суднові двигуни, рушії, їх експлуатація.
Класифікація та принцип дії пропульсивних двигунів.
Підвісні двигуни.
Запуск двигуна МС.
Експлуатація двигуна МС.
Робочий процес двотакт-них і чотиритактних двигунів.
Сумішоутворення в ДВЗ.
Короткі технічні характеристики. Потужність
Загальна конструкція. Призначення окремих частин.
Кріплення до корпусу.
Підготовка двигуна до роботи.
Обслуговування під час роботи.
Консервування та збереження.
Правила безпеки при обслуговуванні двигунів.
Стаціонарні двигуни.
Загальна конструкція.
Призначення окремих частин
Шлюпковий двигун.
Системи обслуговуючі ДВЗ.
Підготовка двигуна до роботи.
Обслуговування під час роботи
Правила безпеки при обслуговуванні двигунів

13. Електрообладнання МС
Електрообладнання суден.
Акумуляторна батарея, її обслуговування.
Джерела світла, вимоги до них
Суднові освітлювачі.
Схеми включення.
Розпізнавальні та сигнальні вогні.
Загальні відомості про нагрівні пристрої.

14. Техніка безпеки та охорона довкілля
Підйом з води потерпілих в МС.
Призначення колективних та індивідуальних засобів рятування на воді (шлюпки
різноманітних конструкцій, плоти надувні, плавучі прилади, рятувальні жилети, кола.
Норми забезпечення МС колективними та індивідуальними засобами рятування
Прилади для спуску, підйому шлюпок та плотів.
Правила технічної експлуатації рятувальних засобів.
Сигнальний світловий буй (для рятувального кола).
Індивідуальні рятувальні засоби.
Надання первинної медичної допомоги.
Рятування потерпілих.
Охорона життя на воді.
Порядок дій під час аварійної ситуаціях.
Порядок дій під час рятування  утопаючих.
Техніка безпеки, підготовка рук та одягу, приміщення для роботи зі смолами та
використання різноманітних фарб, лаків, ґрунтів та шпаклівок.
Підготовка колективних засобів рятування до спуску
Спуск колективних рятувальних засобів
Посадка в рятувальні засоби
Плавання на колективних рятувальних засобах (надувні човни та рятувальні плоти) на відкритій воді.
Підіймання рятувальних засобів на борт судна.
Використання індивідуальних рятувальних засобів.
Піротехнічні засоби.
Сигнальні ракети та їх використання.
Основні причини загибелі людей.
Дії щодо потерпілих, що опинились в воді. Рятування утопаючого.
Прийоми рятування та надання першої допомоги потерпілому.
Виведення з шокового стану. Штучне дихання.
Аптечка на судні.
Аварійність маломірних суден
Дії судноводія ММС при виявленні розливу нафтових продуктів.
Протипожежна безпека.
Види вогнегасників і порядок користування ними.
Правила гасіння пожежі.

15. Загальні знання погодних умов та управління МС з урахуванням сили вітру, течій, їх взаємодії та мінімальної глибини під кілем.
Головні признаки зміни погоди на покращення
Головні признаки зміни погоди на погіршення
Основи навігаційної метеорології.
Знання погодних умов.
Значення метеорології для судоводіння.
Дії при наближенні шквалу.
Вологість, конденсація, сублімація.
Атмосферний тиск. Прилади для обчислення атмосферного тиску – барометр,
барограф.
Циклони та антициклони
Вітер. Істинний та уявний.
Прилади для обчислення швидкості та напрямку вітру Ручний анемометр.
Шкала Бьюфорта.
Місцеві вітри – бриз, фен, бора, смерчі, суховії
Хмари. Передбачення погоди.
Склад та температура морської води
Течії. Морські течії. Вітрові та дрейфові.
Криги.
Припливно відпливні, стічні, щільні, компенсаційні
Ознаки крижаних полів, що наближаються.
Керування маломірним судном при хвилях та при штормі
Температура та вологість повітря, удільна вологість, абсолютна вологість, відносна
Методи керування судном в різноманітних умовах з урахуванням сили вітру, течії, їх взаємодії та мінімальної глибини під кілем.
Управління маломірним судном у штормових умовах

16. Визначення положення МС та вибір безпечного курсу
Визначення положення ММС штурманськими приладами.
Методи визначення місцезнаходження ММС на морі
Визначення положення за допомогою GPS навігатора.
Нанесення місцезнаходження ММС на карту.
Визначення місцезнаходження з використанням електронної картографії.
Вибір безпечного курсу згідно гідрологічних умов та навігаційних небезпек.
Урахування вітрового зносу та зносу течією при виборі безпечного курсу.
Утримання судна на курсі.

17. Практичне управляння МС.
Дія сил на передньому русі. Дія сил на задньому русі. Дія сил при зміні руху з переднього на задній або навпаки
Вплив працюючих гвинтів на керованість двогвинтового судна
Вплив працюючого гвинта на керованість маломірного судна
Управління маломірним судном з водометним рушієм
Підхід до необладнаного берегу і відхід від нього в тиху погоду
Особливості управління двогвинтовим судном
Підхід до іншого судна, яке дрейфує. Підхід до іншого судна, яке має Рух
Управління маломірним судном в умовах поганій видимості
Плавання маломірного судна в гаванях і на рейдах
Принцип дії стерна на судно.Виконання поворотів.
Відкренування.
Підготовка ММС до виходу в плавання.
Ліквідування наслідків перекидання
Зняття ММС з мілини при різноманітних напрямах вітру
Посадка пасажирів з причалу,  з мілководдя та з води.
Безпека при виконанні поворотів.

 
Создание сайта: студия Сергея Каминского © 2013—2021 «Shkiper» все права защищены