Центр судоподготовки «Shkiper»
Наши услуги

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

Правила судноплпвства на ВВП Украины

Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України Наказ Міністерства транспорту України

від 16 лютого 2004 року N 91 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

12 липня 2004 р. за N 872/9471

 

З метою забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та відповідно до п. 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 11 травня 2000 року № 678/2000,

 

НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Правила судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (далі - Правила), що додаються. 2. Державному департаменту морського і річкового транспорту (Скворцову Г. П.): 2.1. Забезпечити подання цього наказу в установленому порядку до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. 2.2. Довести цей наказ до відома всіх заінтересованих підприємств та організацій. 3. Після введення в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, "Правила плавания по внутренним водным путям РСФСР", що введені в дію наказом Головрічфлоту УРСР від 10.01.86 N 18.4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Симоненка С. В.

 

Міністр

Г. Кірпа

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра

аграрної політики України

Ю. Ф. Мельник

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства транспорту України

від 16 лютого 2004 р. N 91Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

12 липня 2004 р. за N 872/9471

 

ПРАВИЛА

судноплавства на внутрішніх водних шляхах України

 

Розділ 1. Загальні положення.

 

1.1. Визначення термінів.

 

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 

баржа, що штовхається, - будь-яке судно, сконструйоване чи спеціально обладнане для руху за рахунок штовхання;

 

білий вогонь, червоний вогонь, зелений вогонь, жовтий вогонь і синій вогонь - вогні, кольори яких відповідають вимогам додатка 1 до цих Правил;

 

вітрильне судно - будь-яке судно, що пересувається за допомогою вітрила;

 

водний мотоцикл - будь-яке мале судно, що використовує свої власні механічні засоби руху, яке здатне нести на своєму борту одного чи кількох людей і яке побудоване чи призначене для ковзання по водній поверхні чи виконання спортивних фігур;

 

день - період часу між сходом і заходом сонця;

 

з’єднання плавучого матеріалу - пліт, а також будь-яка споруда, з’єднання чи пристрій, які призначені для плавання і не є судном чи плавучою спорудою;

 

зчалена група - з’єднання, що складається зі зчалених бортом до борту суден, що забезпечує рух групи;

 

короткий звук - звук тривалістю приблизно 1 секунди;

 

ліхтер - баржа, що штовхається, сконструйована для перевезення на борту морських суден і для здійснення судноплавства на внутрішніх водних шляхах;

 

мале судно - будь-яке судно, крім судна риболовного, довжина корпусу якого менша 20 м, за винятком суден, побудованих чи обладнаних для буксирування, штовхання чи ведення в зчаленні суден, що не є малими суднами, а також суден, на яких дозволено перевозити більше 12 пасажирів, і поромів;

 

моторне судно - будь-яке судно, що використовує власну силову установку, за винятком суден, двигуни яких використовуються лише для здійснення невеликих переміщень (у портах чи в місцях навантаження і розвантаження) або для збільшення їх маневреності під час їх буксирування чи штовхання. Судно, що пересувається за допомогою вітрила та одночасно використовує свою силову установку, слід вважати моторним судном;

 

на стоянці - стан судна, з’єднання плавучого матеріалу чи плавучої споруди, коли вони стоять на якорі чи ошвартовані біля берега;

 

на ходу - стан судна, з’єднання плавучого матеріалу чи плавучої споруди, коли вони не перебувають на стоянці і не стоять на мілині. Для суден, з’єднань плавучого матеріалу чи плавучих споруд, що йдуть, термін "зупинитися" означає зупинку відносно берега;

 

ніч - період часу між заходом і сходом сонця;

 

плавуча споруда - будь-яка плавуча споруда, яка звичайно не призначена для переміщення;

 

плавучий засіб - плавуча споруда, що має механічні установки і призначена для роботи на водних шляхах або в портах;

 

пором - судно, що забезпечує переправу через водний шлях;

 

серія дуже коротких звуків - серія щонайменше із шести звуків тривалістю приблизно 1/4 секунди кожний, паузи між якими приблизно 1/4 секунди;

 

склад суден - два або більше суден, з’єднаних між собою таким чином, що окремо взяте судно не має повної свободи руху;

 

склад суден, що буксирується, - будь-яке з’єднання, що складається з одного чи декількох суден, плавучих споруд чи з’єднань плавучих матеріалів, що буксируються одним чи декількома моторними суднами; ці моторні судна є частиною складу суден і називаються буксирами;

 

склад суден, що штовхається, - жорстке з’єднання, що складається із суден, із яких принаймні одне розміщене попереду моторного судна, що забезпечує рух складу суден і називається штовхачем;

 

стан утоми - стан, що настає в результаті недостатнього відпочинку чи захворювання і виявляється у відхиленнях від норм поведінки і зниженні швидкості реакції;

 

судно - судно внутрішнього плавання, зокрема мале судно, пором, плавучий засіб, морське судно;

 

судно риболовне - судно, яке використовується на комерційній основі для промислу риби або інших живих ресурсів моря;

 

тривалий звук - звук тривалістю приблизно 4 секунди, причому інтервал між двома послідовними звуками дорівнює приблизно 1 секунді;

 

тритональний звуковий сигнал - сигнал, що повторюється три рази і становить серію із трьох звуків різної тональності, що йдуть безпосередньо один за одним загальною тривалістю приблизно 2 секунди. Частота звуків має бути в межах від 165 до 297 Гц, а між найвищим і найнижчим звуками різниця повинна складати принаймні два повні тони. Кожна серія має починатися з найнижчого тону і закінчуватися найвищим тоном;

 

частий проблисковий вогонь - ритмічний вогонь з 50 - 60 проблисками за хвилину;

 

яскравий вогонь, ясний вогонь і звичайний вогонь - вогні, світлосила яких відповідає вимогам додатка 2 до цих Правил.

 

1.2. Судноводій

 

1.2.1. Кожне судно або з’єднання плавучого матеріалу, за винятком суден складу, що штовхається, крім штовхача, повинні управлятися особою, що має необхідну для цього кваліфікацію. Ця особа далі іменується "судноводієм".

 

1.2.2. Кожен склад суден повинен управлятися судноводієм, що має необхідну для цього кваліфікацію. Судноводій визначається таким чином:а) коли до складу суден входить лише одне моторне судно, судноводієм складу суден є судноводій моторного судна;б) коли в голові складу суден, що буксирується, йдуть два чи декілька моторних суден у кільватері, судноводієм складу суден є судноводій першого судна; однак якщо першим судном є допоміжний буксир, що тимчасово використовується, то судноводієм складу суден є судноводій другого судна;в) коли в голові складу суден, що буксирується, йдуть два чи декілька моторних суден, не розміщених у кільватері, і якщо одне з них забезпечує основну тягу, то судноводієм складу суден є судноводій цього судна;г) у складі суден, що штовхається, штовхання якого здійснюється двома зчаленими штовхачами, водій штовхача, що міститься праворуч, є водієм складу суден;ґ) в інших випадках судноводій складу суден повинен визначатися, коли в цьому виникає необхідність.

 

1.2.3. Під час плавання судноводій повинен бути на борту судна, крім того, судноводій плавучого засобу повинен бути на борту під час роботи цього плавучого засобу.

 

1.2.4. Судноводій відповідає за дотримання положень цих Правил на своєму судні, складі суден чи з’єднанні плавучого матеріалу. Судноводії складу суден, що буксируються, повинні виконувати розпорядження судноводія складу суден, однак навіть без таких розпоряджень вони повинні вживати всіх заходів за даними обставинами для належного управління своїми суднами, ті ж розпорядження стосуються судноводіїв кожного судна зчаленої групи, що не є судноводієм групи.

 

1.2.5. За будь-яку плавучу споруду повинна відповідати кваліфікована особа, на яку покладена відповідальність за дотримання положень цих Правил.

 

1.2.6. При керуванні судном судноводію забороняється перебувати в стані втоми чи сп’яніння.

 

1.3. Обов’язки екіпажу та інших осіб, які є на борту.

 

1.3.1. Члени екіпажу зобов’язані виконувати розпорядження судноводія судна в рамках покладених на нього обов’язків. Вони повинні сприяти дотриманню вимог цих Правил та інших нормативно-правових документів.

 

1.3.2. Усі інші особи, які є на борту, зобов’язані виконувати розпорядження судноводія в інтересах безпеки плавання чи порядку на борту.

 

1.3.3. Члени екіпажу та інші особи, які є на борту і тимчасово самі визначають маршрут і швидкість судна, також несуть відповідальність за дотримання вимог цих Правил.

 

1.3.4. Членам екіпажу, які є на вахті, а також іншим особам, які є на борту судна і тимчасово беруть участь в управлінні рухом судна, забороняється перебувати в стані втоми чи сп’яніння.

 

1.4. Загальний обов’язок виявляти пильність.

 

1.4.1. Судноводії повинні вжити всіх запобіжних заходів, навіть якщо ці заходи не передбачені цими Правилами, але диктуються загальним обов’язком і сталою практикою плавання, виявляти пильність з метою запобігання, зокрема:а) небезпеці для людського життя;б) пошкодженню суден чи з’єднань плавучого матеріалу, берегів і всякого роду споруд і установок, що перебувають на судноплавному шляху чи в безпосередній близькості від них;в) створенню перешкод для судноплавства;г) завданню шкоди довкіллю.

 

1.4.2. Наведені вище положення застосовуються також до осіб, яким доручена охорона плавучих споруд.

 

1.5. Управління судном в особливих обставинах.

 

Для запобігання безпосередньо загрозливій небезпеці судноводії повинні вживати всіх заходів, що зумовлені обставинами, навіть якщо вони змушені через це відступити від цих Правил.

 

1.6. Використання водного шляхуДовжина, ширина, надводний габарит, осадка і швидкість суден, складів суден і з’єднань плавучого матеріалу повинні відповідати технічним даним водного шляху, гідротехнічних споруд та мостів.

 

1.7. Максимальне завантаження, максимальне число пасажирів.

 

1.7.1. Забороняється завантажувати судна так, щоб ватерлінія була над нижньою межею вантажної марки.

 

1.7.2. Завантаження має виконуватися так, щоб не порушувати остійності судна та міцності корпусу судна. При цьому воно має виконуватися таким чином, щоб зона, що не проглядається, попереду судна чи складу суден була не більше 350 метрів.

 

1.7.3. Судна, призначені для перевезення пасажирів, повинні мати на борту кількість пасажирів не більшу, ніж це дозволено Регістром судноплавства України.

 

1.8. Конструкція, устаткування та екіпаж суден.

 

1.8.1. Конструкція та устаткування суден і з’єднань плавучого матеріалу повинні відповідати вимогам Правил Регістру судноплавства України та забезпечувати безпеку осіб, які є на борту, безпеку судноплавства, а також дотримання вимог цих Правил.

 

1.8.2. Усі судна, за винятком суден складу, що штовхається, крім штовхачів, повинні мати достатній і кваліфікований екіпаж для забезпечення безпеки осіб, які є на борту, а також безпеки плавання. Однак немоторні судна, які зчалені попарно, і деякі судна, що буксируються в жорстко зчаленому з’єднанні, можуть не мати екіпажу, якщо спарене чи жорстко зчалене з’єднання має достатній і кваліфікований екіпаж для забезпечення безпеки осіб, які є на борту, а також безпеки плавання.

 

1.9. Управління судном.

 

1.9.1. За румпелем чи штурвалом під час плавання повинна бути, принаймні, одна кваліфікована особа не молодше 18 років.

 

1.9.2. Для забезпечення належного управління судном стерновий повинен мати можливість одержувати і передавати всі повідомлення і команди, що надходять до стернової рубки чи з неї. Зокрема, він повинен мати можливість чути звукові сигнали і мати досить широкий огляд у всіх напрямках. Якщо досить широкий огляд неможливий, то він повинен мати можливість користуватися оптичним пристроєм, що забезпечує при достатньому полі зору чітке і невикривлене зображення.

 

1.9.3. При особливих обставинах для інформування стернового на судні повинен бути спостережний пост чи пост для приймання звукових сигналів.

 

1.10. Суднові документи.

 

1.10.1. Судно повинне мати такі основні суднові документи:свідоцтво про право плавання (судновий патент);свідоцтво про право власності на судно;свідоцтво про придатність до плавання;класифікаційне свідоцтво та інші свідоцтва класифікаційного товариства стосовно класу;свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;пожежно-контрольний формуляр;суднова роль (список осіб суднового екіпажу);судновий журнал (вахтовий журнал, єдиний вахтовий журнал);машинний журнал (для суден з механічним двигуном);санітарний журнал;суднове санітарне свідоцтво;єдину книгу оглядів суден;дозвіл на право користування судновою радіостанцією;пасажирське свідоцтво (для пасажирських суден);мірильне свідоцтво (тільки для суден, призначених для перевезення вантажів).Малим суднам достатньо мати судновий білет, свідоцтво про придатність судна до плавання.Безекіпажному судну достатньо мати свідоцтво про право плавання, свідоцтво про право власності на судно, свідоцтво про придатність до плавання, класифікаційне свідоцтво та інші свідоцтва класифікаційного товариства стосовно класу.Судно, що здійснює міжнародні рейси, повинне мати документи, передбачені міжнародними договорами, стороною яких є Україна.

 

1.10.2. Документи, наявність яких на борту потрібна відповідно до цих Правил чи інших застосовуваних нормативних документів, повинні пред’являтися на вимогу посадових осіб Держфлотінспекції.1.10.3. Однак наявність суднового свідоцтва і мірильного свідоцтва не є обов’язковою на борту барж, що штовхаються, на яких є металева пластинка з такими даними:

 

Реєстраційний номер: ............................................................................................

 

Суднове свідоцтво: ................................................................................................

 

Орган, який регулює судноплавство: ..................................................................

 

Дійсне до: .............................................................................................................

 

Ці дані повинні бути вигравірувані чи проштамповані таким чином, щоб їх можна було легко прочитати, причому висота букв і цифр повинна бути не менше 6 мм. Така металева пластинка повинна мати ширину не менше 60 мм, а довжину - не менше 120 мм; вона повинна міцно кріпитися на правому борту, ближче до корми баржі.Відповідність інформації, що вказана на металевій пластинці, та інформації, що міститься в судновому свідоцтві баржі, повинна підтверджуватися Держфлотінспекцією, штамп якої проставляється на пластинці. Суднове і мірильне свідоцтва повинні зберігатися у власника баржі.

 

1.11. Правила судноплавстваОдин примірник цих Правил повинен бути на борту кожного судна, за винятком малих суден та суден складу, що штовхається, крім штовхача, і на кожному з’єднанні плавучого матеріалу.

 

1.12. Небезпечні предмети на борту; втрата предметів; перешкоди.

 

1.12.1. Забороняється виставляти за борт суден і з’єднань плавучого матеріалу предмети, що можуть становити небезпеку для суден, з’єднань плавучого матеріалу, плавучих споруд і пристроїв, що перебувають на водному шляху чи на прилеглій до нього місцевості.

 

1.12.2. Коли якорі підняті, вони не повинні бути нижче рівня дна чи кіля судна або нижньої площини з’єднання плавучого матеріалу.

 

1.12.3. Коли судно, з’єднання плавучого матеріалу чи плавуча споруда втрачає який-небудь предмет, унаслідок чого може виникнути перешкода чи небезпека для судноплавства, судноводій або особа, відповідальна за плавучу споруду, повинен негайно сповістити структурні підрозділи Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях", вказавши якомога точніше місце, де загубився предмет, а також, при можливості, позначити це місце віхою.

 

1.12.4. Коли судно зустрічає невідому перешкоду, що захаращує водний шлях, судноводій повинен негайно сповістити структурні підрозділи Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях", вказавши якомога точніше місце, де була виявлена перешкода.

 

1.13. Оберігання сигнальних знаків водного шляху.

 

1.13.1. Забороняється користуватися сигнальними знаками водного шляху для швартування чи виводу суден або з’єднань плавучого матеріалу, пошкоджувати ці знаки чи робити їх не придатними для використання за призначенням.

 

.13.2. Якщо судно чи з’єднання плавучого матеріалу перемістило предмет чи пошкодило установки, що є частиною системи сигналізації водного шляху, то судноводій повинен негайно сповістити про це найближчі органи, які регулюють судноплавство.

 

1.13.3. Як правило, кожний судноводій повинен негайно сповіщати структурні підрозділи Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях" про всі випадки чи аварії, помічені на сигналізаційних пристроях.

 

1.14. Пошкодження гідротехнічних споруд і мостівЯкщо судно чи з’єднання плавучого матеріалу пошкодить гідротехнічну споруду або міст, то судноводій повинен негайно сповістити структурні підрозділи Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях".

 

1.15. Забороняється викидати, виливати чи допускати падіння або стік у водний шлях яких-небудь предметів чи речовин, що можуть створити перешкоду чи небезпеку для судноплавства або для інших користувачів водного шляху.

 

1.16. Рятування і надання допомоги.

 

1.16.1. При аварії, що становить небезпеку для осіб, які перебувають на борту, судноводій повинен використовувати всі наявні в його розпорядженні засоби для порятунку цих осіб.

 

1.16.2. Кожний судноводій, який перебуває поблизу від судна чи з’єднання плавучого матеріалу, що зазнало лиха, пов’язане з небезпекою для людей чи створює загрозу захаращення фарватеру, зобов’язаний - у тій мірі, в якій це сумісно з безпекою його власного судна, - негайно надати допомогу.

 

1.17. Судна, що сіли на мілину або затонули.

 

1.17.1. Судноводій судна, що сіло на мілину чи затонуло, або з’єднання плавучих матеріалів, що сіло на мілину чи роз’єдналося, повинен сповістити в найкоротший термін структурні підрозділи Держфлотінспекції і ДП "Укрводшлях". Судноводій чи один із членів екіпажу судна, що сіло на мілину чи затонуло, повинен залишатися на борту чи поблизу від місця аварії до одержання від Держфлотінспекції дозволу залишити своє місце.

 

1.17.2. Якщо судно або з’єднання плавучого матеріалу сіло на мілину чи затонуло на фарватері або поблизу від нього, то судноводій цього судна чи з’єднання плавучого матеріалу повинен у найкоротший термін і з дотриманням зобов’язань щодо сигналів, зазначених у пункті 3.25 цих Правил, попередити судна і з’єднання плавучого матеріалу, що наближаються у відповідних місцях і на достатній відстані від місця аварії, для того щоб вони могли вчасно вжити необхідних заходів.

 

1.17.3. Якщо аварія відбулася при проході через шлюз, то судноводій повинен негайно повідомити диспетчера шлюзу.

 

1.17.4. Якщо судно, згадане у пунктах 1.17.1 і 1.17.2 цих Правил, входило до складу суден або зчаленої групи, обов’язки, зазначені цими пунктами, виконуються судноводієм складу суден або зчаленої групи.

 

1.18. Зобов’язання звільняти фарватер.

 

1.18.1. Якщо судно або з’єднання плавучого матеріалу, що сіло на мілину чи затонуло, а також загублений судном чи з’єднанням плавучого матеріалу предмет цілком або частково захаращує чи загрожує захарастити фарватер, то судноводій судна чи з’єднання плавучого матеріалу повинен вжити всіх заходів для звільнення фарватеру в найкоротший термін.

 

1.18.2. Вимоги пункту 1.18.1 поширюються на судноводія судна, що ризикує затонути чи втратило маневреність.

 

1.19. Особливі розпорядженняСудноводії, а також особи, яким доручена охорона плавучих споруд, повинні виконувати особливі розпорядження, надані їм представниками Держфлотінспекції в інтересах безпеки чи належного порядку судноплавства.

 

1.20. КонтрольСудноводії, а також особи, яким доручена охорона плавучих споруд, повинні забезпечувати представникам Держфлотінспекції необхідні умови, що дозволяють їм упевнитися в дотриманні цих Правил та інших положень, і, зокрема, сприяти негайному їх підйому на борт.

 

1.21. Особливі перевезення

 

1.21.1. Особливими перевезеннями вважаються будь-які пересування судноплавним шляхом:а) суден чи складів суден, що не відповідають вимогам пунктів 1.6 і 1.8 цих Правил;б) плавучих споруд або з’єднань плавучого матеріалу, якщо тільки їх пересування не становить основної небезпеки чи не є перешкодою для судноплавства і загрозою для гідротехнічних споруд і мостів.

 

1.21.2. Особливі перевезення здійснюються з дозволу структурного підрозділу Держфлотінспекції, на території якого повинні виконуватися ці перевезення.

 

1.22. Спеціальні тимчасові приписиСудноводії повинні дотримуватися будь-яких тимчасових приписів, які видані ДП "Укрводшлях" в особливих випадках для забезпечення безпеки чи належного порядку судноплавства і опубліковані з метою повідомлення.

 

1.23. Дозвіл на проведення спортивних заходів, водних святПроведення спортивних заходів, водних свят та інших заходів, що можуть завдати шкоди безпеці чи належному порядку навігації, здійснюється з дозволу структурного підрозділу Держфлотінспекції.

 

Розділ 2. Марки і шкали осадки, обмір суден.

 

2.1. Розпізнавальні знаки суден, за винятком малих суден

 

2.1.1. Кожне судно, за винятком малих суден, повинне мати на корпусі чи на міцно прикріплених щитках чи табличках такі розпізнавальні знаки:а) Назва чи емблема.Назва судна наноситься на обох бортах судна. На моторних суднах вона повинна наноситися так, щоб була видна ззаду. Якщо в зчаленій групі складу суден, що штовхається, один або декілька написів із назвою моторного судна закриті, то ця назва повинна повторюватися на щитках, установлених таким чином, щоб вони добре проглядалися в тих напрямках, у яких вони закриті іншими суднами. Якщо судно не має назви чи емблеми, то на ньому наноситься або назва (чи звичайна скорочена назва) організації, якій воно належить, за якою у разі потреби іде номер, або реєстраційний номер.б) Порт приписки або місце реєстрації.Назва порту приписки або місце реєстрації судна наноситься у кормовій частині під назвою судна.в) Номер за судновим реєстром.Номер за судновим реєстром наноситься у носовій частині судна з обох бортів під його назвою.

 

2.1.2. Крім того, за винятком малих суден:а) на кожному судні, призначеному для перевезення вантажів, слід позначити його вантажопідйомність у тоннах. Це позначення повинне наноситися на обидва борти судна на корпусі чи на міцно прикріплених щитках;б) на кожному судні, призначеному для перевезення пасажирів, позначається максимально дозволена кількість пасажирів. Це позначення повинне розміщуватися на борту судна на видному місці.

 

2.1.3. Зазначені вище розпізнавальні знаки наносяться чіткими українськими літерами, які не можна стерти. Висота літер назви судна повинна бути не менше 20 см, а інших позначень - не менше 15 см. Ширина літер і товщина ліній повинні бути пропорційні висоті. Літери повинні бути світлими на темному фоні або темними на світлому фоні.

 

2.1.4. Як виняток до вимог пунктів 2.1.1 - 2.1.3 цих Правил, морські судна можуть зберігати свої розпізнавальні знаки.

 

2.2. Розпізнавальні знаки малих суден.

 

2.2.1. Малі судна повинні мати реєстраційні знаки.

 

2.2.2. Реєстраційні знаки наносяться у носовій частині судна з обох бортів чіткими цифрами або українськими літерами висотою не менше 10 см, які не можна стерти.

 

2.2.3. Судна риболовні повинні мати встановлені для них знаки маркування.

 

2.2.4. На робочих шлюпках судна з зовнішнього борту повинна наноситись тільки назва судна і пасажиромісткість шлюпки, а на рятувальних, на шірстреці, з обох бортів на носовій частині треба наносити додатково до зазначеного напис про власника судна, головні розміри і дату випробування.

 

2.3. Обмір суденКожне судно внутрішнього плавання (за винятком малих суден), що призначене для перевезення вантажів, повинне бути обміряне.

 

2.4. Вантажні марки і шкали осадки.

 

2.4.1. Судно повинно мати вантажні марки, які вказують площину максимальної осадки. Способи визначення максимальної осадки суден внутрішнього плавання і умови нанесення вантажних марок повинні відповідати Правилам Регістру судноплавства України.Судна довжиною 10 м і менше вантажної марки можуть не мати.

 

2.4.2. Кожне судно, осадка якого може досягати 1 м, повинне мати шкали осадки.

 

2.5. Розпізнавальні знаки якорів.

 

2.5.1. Якорі суден повинні нести розпізнавальні знаки, що не стираються.Якщо якір використовується на іншому судні того ж самого власника, то первісний знак може бути збережений.

 

2.5.2. Вимоги пункту 2.5.1 цих Правил не застосовуються до якорів морських і малих суден.

 

Розділ 3. Візуальна сигналізація суден.

 

3.1. Застосування і визначення.

 

3.1.1. Для суден на ходу застосовуються пункти 3.8 - 3.19, 3.28, 3.34, 3.35, 3.37 і 3.38 цих Правил, а пункти 3.20 - 3.26 цих Правил - для суден, що перебувають на стоянці. Пункти 3.21, 3.23 і 3.26 цих Правил застосовуються до суден, з’єднань плавучих матеріалів чи плавучих споруд, якщо вони перебувають на мілині.

 

3.1.2. Удень, коли цього вимагають умови видимості, слід також використовувати нічну сигналізацію.

 

3.1.3. Склад суден, що штовхається, максимальні розміри якого не перевищують 110 х 12 м, слід розглядати як одиночне моторне судно відповідних розмірів.

 

3.1.4. Схематичні зображення сигналів, зазначених у цьому розділі, наведені в додатку 2 до цих Правил.

 

3.2. Вогні, зазначені у цих Правилах, повинні випромінювати постійне і рівномірне світло, крім випадків, передбачених в пунктах 3.27 і 3.28.

 

3.3. Щити, прапори і вимпели.

 

3.3.1. Зазначені в цих Правилах щити і прапори повинні бути прямокутними.

 

3.3.2. Колір щитів, прапорів і вимпелів не повинен бути ні побляклим, ні забрудненим.

 

3.3.3. Їх розміри повинні бути достатніми для того, щоб забезпечувати їх добру видимість. Ця умова вважається виконаною у разі, якщо:а) довжина і ширина щитів і прапорів становлять відповідно не менше 1 м чи не менше 0,60 м для малих суден;б) довжина вимпелів становить не менше 1 м і ширина основи - не менше 0,50 м.

 

3.4. Циліндри, кулі, конуси і подвійні конуси.

 

3.4.1. Зазначені в цих Правилах циліндри, кулі, конуси і подвійні конуси можуть бути замінені пристроями, що на відстані створюють те саме зображення.

 

3.4.2. Їх колір не повинен бути ні побляклим, ні забрудненим.

 

3.4.3. Їх розміри повинні бути достатніми для того, щоб забезпечувати їх добру видимість; ця умова вважається виконаною у разі, якщо:а) висота циліндрів становить не менше 0,80 м і діаметр - не менше 0,50 м;б) діаметр куль становить не менше 0,60 м;в) висота конусів становить не менше 0,60 м і діаметр основи - не менше 0,60 м;г) висота подвійних конусів становить не менше 0,80 м і діаметр основи - не менше 0,50 м.

 

3.5. Заборонені вогні і сигнали.

 

3.5.1. Забороняється користуватися вогнями чи сигналами, не зазначеними цими Правилами, чи користуватися зазначеними вогнями чи сигналами в умовах, не передбачених цими Правилами.

 

3.5.2. Однак для сполучення між суднами чи між суднами і берегом допускається використання інших вогнів чи сигналів за умови, що їх не можна прийняти за вогні чи сигнали, зазначені в цих Правилах.

 

3.6. Запасні вогні.

 

Якщо зазначені в цих Правилах сигнальні вогні не діють, вони повинні бути негайно замінені запасними вогнями. Однак у тих випадках, коли зазначений вогонь повинен бути яскравим, запасний вогонь може бути ясним, а коли зазначений вогонь повинен бути ясним, запасний вогонь може бути звичайним. Виправлення несправності вогнів, що мають визначену потужність, повинне бути зроблене в стислий термін.

 

3.7. Заборона використання освітлювальних пристроїв, прожекторів, щитів.

 

3.7.1. Забороняється використовувати освітлювальні пристрої чи прожектори, а також щити, прапори чи інші предмети, якщо вони можуть бути помилково прийняті за вогні чи сигнали, зазначені в цих Правилах, або якщо вони можуть погіршити видимість чи ускладнити розпізнавання цих вогнів чи сигналів.

 

3.7.2. Забороняється використовувати освітлювальні пристрої чи прожектори, якщо вони можуть викликати осліплення, що створює небезпеку чи перешкоди для судноплавства чи руху наземного транспорту.

 

3.8. Ходова сигналізація одиночних моторних суден.

 

3.8.1. Одиночні моторні судна повинні нести:Уночі:а) топовий вогонь, розміщений у передній частині судна по його осі і встановлений на висоті не менше 5 м;б) бортові вогні, розміщені на тій самій висоті та у тій самій площині, перпендикулярній до осі судна, і установлені на відстані не менше 1 м нижче топового вогню і не прямо перед ним, повинні заслонятися з внутрішнього боку судна таким чином, щоб зелений вогонь не був видимий з лівого борту, а червоний вогонь - із правого борту;в) кормовий вогонь, розміщений у задній частині судна по його осі і на такій висоті, щоб він був добре видимим для судна, що йде позаду.

 

3.8.2. Одиночні моторні судна довжиною більше 50 м повинні нести другий топовий вогонь, розміщений ззаду по осі та, щонайменше, на 3 м вище переднього вогню, таким чином, щоб відстань між цими двома вогнями по горизонталі, принаймні, в три рази перевищувала відстань по вертикалі.

 

3.8.3. Уночі моторне судно, що тимчасово йде за допоміжним моторним судном, повинне зберігати вогні, зазначені у пунктах 3.8.1 і 3.8.2 цих Правил.Якщо моторне судно йде вдень за одним чи декількома допоміжними моторними суднами, то це судно повинне нести жовту кулю, зазначену у пункті 3.9.3 цих Правил.

 

3.8.4. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи судна можуть нести топові вогні, зазначені у пунктах 3.8.1 і 3.8.2 цих Правил, на меншій висоті, з метою безперешкодного здійснення проходу.

 

3.8.5. Вимоги цього пункту не застосовуються до малих суден та поромів.

 

3.9. Ходова сигналізація складів суден, що буксируються.

 

3.9.1. Головне моторне судно складу суден, що буксирується, і допоміжне моторне судно, що йде перед іншим моторним судном, складом суден, що штовхається, чи зчаленою групою, повинні нести:Уночі:а) два топові вогні, розміщені один над одним на відстані близько 1 м у передній частині по осі судна, причому верхній вогонь установлюється на висоті не менше 5 м, а нижній вогонь, по можливості, - на висоті не менше 1 м над бортовими вогнями;б) бортові вогні, що відповідають вимогам підпункту "б" пункту 3.8.1 цих Правил;в) жовтий кормовий вогонь замість білого, розміщений по осі судна і на достатній висоті для того, щоб він був добре видимий із складу суден, що буксирується, який іде за судном, чи з моторного судна, складу суден, що штовхається, чи зчаленої групи, перед якою йде допоміжне судно.Удень:жовтий циліндр із двома смугами, чорною і білою, як у верхній, так і в нижній частині, причому білі смуги повинні бути нанесені по краю циліндра. Цей циліндр повинен бути розміщений вертикально в носовій частині судна на достатній висоті, щоб він був видимий звідусіль.

 

3.9.2. Якщо в голові складу суден йдуть декілька моторних суден або якщо перед моторним судном, складом суден, що штовхається, чи зчаленою групою йдуть поруч один із одним декілька допоміжних зчалених чи незчалених суден, то кожне з цих суден повинне нести:Уночі:а) замість топових вогнів, зазначених у підпункті "а" пункту 3.9.1 цих Правил, три топових вогні, причому верхній і нижній вогні повинні розміщуватись на тій самій висоті, що й вогні, зазначені у підпункті "а" пункту 3.9.1 цих Правил;б) при спільному буксируванні, коли буксири зчалені бортами, - вогні, зазначені в підпунктах "а" - "в" пункту 3.9.1 цих Правил, за винятком внутрішніх бортових вогнів.Удень:циліндр, зазначений у пункті 3.9.1 цих Правил.

 

3.9.3. Судна складу, що буксирується та йде за одним чи декількома моторними суднами, зазначеними у пунктах 3.9.1 і 3.9.2 цих Правил, повинні нести:Уночі:видимий звідусіль ясний білий вогонь, розміщений на висоті не менше 5 м.Удень:жовту кулю, розміщену в належному місці і на такій висоті, щоб вона була видна звідусіль.Однак:а) якщо довжина складу суден перевищує 110 м, то він повинен нести два вогні, зазначені вище, перший з яких розміщується у передній, а другий - у задній частині складу суден;б) якщо в складі суден є ряд (більше двох) зчалених суден, то ці вогні чи цю кулю повинні нести тільки два крайні зчалених судна.Сигналізація всіх суден складу, що буксирується, повинна, по змозі, міститися на однаковій висоті над рівнем води.

 

3.9.4. Судно чи судна, розміщене в кінці складу суден, що буксирується, повинне нести, крім сигналізації, зазначеної у пункті 3.9.3 цих Правил:Уночі:кормовий вогонь, що відповідає вимогам підпункту "в" пункту 3.8.1 цих Правил.Якщо в кінці складу суден міститься ряд (більше двох) зчалених суден, то лише два зовнішніх зчалених судна повинні нести ці вогні. Якщо в кінці складу суден йдуть малі судна, то ці судна не враховуються при застосуванні вимог цього пункту.

 

3.9.5. При проході під постійним чи зведеним розвідним мостом або через шлюзи судна складу, що буксирується, можуть нести сигналізацію, зазначену в підпункті "а" пункту 3.9.1 і пунктах 3.9.2 і 3.9.3 цих Правил, на меншій висоті з метою безперешкодного здійснення проходу.

 

3.9.6. Якщо судна, зазначені в пункті 3.9.

 
Создание сайта: студия Сергея Каминского © 2013—2021 «Shkiper» все права защищены