Центр судоподготовки «Shkiper»
Наши услуги

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

влажн.:

давл.:

ветер:

Про регістр судноплавства

Про регістр судноплавства 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 8 червня 1998 р. N 814

Київ

Про вдосконалення технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду на морському і річковому транспорті.

 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 461 ( 461-99-п ) від 25.03.99 N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

 

З метою здійснення ефективного технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду за суднами морського і річкового флоту, що плавають під Державним Прапором України, Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Утворити класифікаційне товариство Регістр судноплавства України на базі Української державної інспекції Регістру і безпеки судноплавства (Держфлотнагляду) та Українського Регістру судноплавства, що ліквідуються.

2. Затвердити Положення про Регістр судноплавства України, що додається.

3. Визнати правонаступниками Держфлотнагляду та Українського Регістру судноплавства: з питань технічного нагляду - Регістр судноплавства України, з питань судноплавного нагляду - Держфлотінспекцію.{ Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 461 ( 461-99-п ) від 25.03.99 }

4. Встановити, що повноваження, передбачені статтями 3, 10, 22 і 38 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) з питань технічного і класифікаційного нагляду, Кабінет Міністрів України, Міністерство інфраструктури, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Державне агентство рибного господарства реалізують переважно через Регістр судноплавства України.{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

{ Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

6. Міністерству транспорту в 2-місячний термін: внести за погодженням із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади зміни до Положення про Головморінспекцію Державного департаменту морського і

річкового транспорту, що випливають з цієї постанови; розробити структуру судноплавного нагляду на внутрішніх водних шляхах з урахуванням максимального використання фахівців Держфлотнагляду, що вивільняються.

7. Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 172 ( 172-96-р ) такі зміни: абзац другий викласти у такій редакції: "Регістр судноплавства України"; абзац третій виключити.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1991 р. N 100 ( 100а-91-п ) "Про створення Української державної інспекції Регістру та безпеки судноплавства" (ЗП УРСР, 1991 р., N 5, ст. 38).

 

Прем’єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.34

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 8 червня 1998 р. N 814

ПОЛОЖЕННЯ

про Регістр судноплавства України

{ У тексті Положення слово "Мінтранс" у всіх відмінках

замінено словом "Мінтрансзв’язку" згідно з Постановою КМ

N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }

{ У тексті Положення слово "Мінтрансзв’язку" замінено словом

"Мінінфраструктури" згідно з Постановою КМ N 157

( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

 

1. Регістр судноплавства України (далі - Регістр) є національним класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торгівельних суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) і статей 26 і 29 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ). Регістр здійснює в межах своєї компетенції нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій, угод і договорів, в яких бере участь Україна.

2. Регістр заснований на державній власності, належить до сфери управління Мінінфраструктури та діє на правах державного підприємства на засадах господарського розрахунку.

3. Регістр керується у своїй діяльності чинним законодавством України, міжнародними та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність таких органів, а також цим Положенням.

4. До складу Регістру входять головне управління з місцем розташування в м.Києві та територіальні структурні підрозділи.

5. Регістр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Головними завданнями Регістру є: класифікація морських і річкових суден; класифікація внутрішніх водних басейнів за умовами плавання суден, встановлення межі районів та умов морського плавання піднаглядних суден; розроблення та затвердження правил і технічних вимог щодо забезпечення виконання умов безпеки плавання суден, охорони життя і здоров’я пасажирів, суднових екіпажів, збереження вантажів, що перевозяться, екологічної безпеки суден; технічний нагляд за виконанням правил і технічних вимог підприємствами, організаціями та особами, які проектують, ведуть будівництво та роботи з переобладнання, модернізації, ремонту, експлуатації суден, суднових механізмів, пристроїв та обладнання, а також з виготовлення матеріалів і виробів для суден; технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів, водних шляхів, морських терміналів, суднобудівних і судноремонтних заводів; { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 } ведення бази даних гідротехнічних споруд. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 }

7. Класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають морські судна, судна внутрішнього і змішаного (ріка - море) плавання незалежно від форм власності та відомчої належності: самохідні судна - незалежно від потужності головних механізмів; несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення - незалежно від валової місткості; парусні і парусно-моторні судна. Військові судна та судна Держрибагентства (самохідні - з головними двигунами потужністю менш як 55 кВт, несамохідні - валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн, спортивні судна, а також судна та плавзасоби з найбільшою довжиною корпусу до 2,5 метра, крім водних мотоциклів; водні атракціони; дошки для серфінгу, зокрема з вітрилом або приводом; антикварні та історичні судна та їх копії, позначені як такі виробником; каное, байдарки, гондоли і водні велосипеди) технічному нагляду Регістру не підлягають. { Абзац п’ятий пункту 7 в редакції Постанови КМ N 157 ( 157-2012-п ) від 29.02.2012 }

8. Регістр згідно з укладеними угодами виконує такі функції: { Абзац перший пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 } погодження проектно-технічної документації і технічний нагляд за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок, контейнерів, випробуванням та виготовленням виробів і матеріалів суднового постачання тощо з оформленням відповідних документів; технічний нагляд за суднами, що експлуатуються, шляхом проведення періодичних і позачергових оглядів, та видача документів про придатність суден до плавання; технічний нагляд за станом судноплавних гідротехнічних споруд та гідротехнічних споруд портів, водних шляхів, морських терміналів, суднобудівних і судноремонтних заводів; { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 } ведення бази даних гідротехнічних споруд у порядку, визначеному Мінінфраструктури; { Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1255 ( 1255-2009-п ) від 07.10.2009 } технічний нагляд за екологічною безпекою суден; технічний нагляд за іншими об’єктами та процесами промисловості і транспорту за дорученням Мінінфраструктури; ведення обліку піднаглядних суден з веденням Регістрової

книги; погодження проектів стандартів, керівних документів, технічних умов та інших нормативних документів із суднобудування, судноремонту та технічної експлуатації флоту; експертиза технічного стану суден та інших об’єктів нагляду згідно з нормативними документами; інші послуги із класифікації та сертифікації систем якості і виробів промисловості України, а також закордонних виробів, за погодженням з Держстандартом та відповідно до вимог Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО); видання інструкцій, інформаційних та роз’яснювальних матеріалів з питань технічного нагляду, обмірювання і обліку суден, суднобудування і судноплавства; у межах своєї компетенції видає на судна, які здійснюють закордонні рейси, свідоцтва, передбачені міжнародними договорами з питань торгівельного мореплавства.

9. Регістр для виконання покладених на нього завдань має право:

1) вимагати від адміністрації суден, підприємств і установ подання відомостей і документів, а також іншої необхідної інформації;

2) визначати номенклатуру піднаглядних матеріалів, виробів та обладнання;

3) припиняти роботи на тих суднах і об’єктах, що будуються і ремонтуються під його наглядом, забороняти їх експлуатацію у разі порушення встановлених правил і вимог, забруднення навколишнього природного середовища;

4) приймати на підставі відповідних обгрунтувань (розрахунки, результати досліджень, досвід експлуатації та інші матеріали) рішення, не регламентовані правилами Регістру, за умови забезпечення необхідного рівня безпеки;

5) взаємодіяти в установленому порядку з питань, що належать до компетенції Регістру, з міжнародними організаціями, іноземними установами, фірмами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

6) провадити зовнішньоекономічну діяльність і здійснювати на зовнішньоторгівельному ринку комерційні операції, пов’язані із забезпеченням діяльності Регістру, згідно з вимогами чинного законодавства;

7) засновувати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків в Україні та за її межами) і затверджувати положення про них, розробляти тарифи на оплату робіт, що ним виконуються;

8) встановлювати форми документів, клейм, печаток і штампів Регістру відповідно до законодавства;

9) укладати в установленому порядку як в Україні, так і за кордоном, угоди, що випливають з його статутної діяльності, в тому числі здійснювати кредитні та банківські операції з підприємствами, організаціями, установами, фірмами та окремими особами;

10) представляти інтереси України в Міжнародній морській організації (ІМО), Міжнародній асоціації класифікаційних товариств (МАКТ) та інших організаціях, діяльність яких пов’язана з класифікацією суден та плавучих споруд і наглядом за виконанням міжнародних конвенцій;

11) брати участь у розробленні науково-технічних проектів для розв’язання найважливіших проблем розвитку морського і річкового транспорту, в проведенні науково-дослідних робіт; утворювати міжвідомчу науково-технічну раду за участю фахівців заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, основних судновласників, наукових та проектних організацій, суднобудівних і судноремонтних підприємств;

{ Підпункт 12 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ

N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 }

13) укладати угоди з визнаними у світі класифікаційними товариствами про співпрацю та узгодження вимог національних класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки мореплавства; спостерігати за роботою згідно з Резолюцією ІМО від 4 листопада 1993 р. N А.739(18) іноземних класифікаційних товариств, які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд за суднами, що плавають під Державним Прапором України; { Абзац другий підпункту 13 пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1325 ( 1325-2007-п ) від 14.11.2007 } безперешкодно відвідувати судна, суднобудівні і судноремонтні

заводи та верфі, порти, а також організації та підприємства, що проектують і виготовляють матеріали, вироби та обладнання для суднобудування та судноремонту, у разі виконання цих робіт під його наглядом;

при задовільних результатах чергового і позачергового огляду видавати на судна та інші плавучі споруди документи, що засвідчують технічну здатність судна до плавання і дають право на його експлуатацію, а також документи на окремі механізми та пристрої, продовжувати строк дії таких документів та анулювати документи, якщо технічний стан суден чи пристроїв не відповідає вимогам правил Регістру;

видавати посвідчення його працівникам.

Працівники Регістру мають право носити формений одяг працівників водного транспорту.

10. Управління Регістром здійснюється його керівником, який призначається Мінінфраструктури з укладенням відповідного контракту.

Керівник Регістру:

керує діяльністю Регістру;

розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, керівників і фахівців підрозділів апарату управління, керівників і головних бухгалтерів структурних підрозділів; несе персональну відповідальність за стан та діяльність Регістру, за формування та виконання фінансових планів; діє без доручення від імені Регістру, представляє його в усіх установах та організаціях;

затверджує правила та інші нормативні документи, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатні розписи;

у межах своєї компетенції видає накази і вказівки;

застосовує заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни;

укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

розпоряджається коштами та майном Регістру відповідно до чинного законодавства.

11. Майно Регістру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Регістру. Майно Регістру є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Регістр володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному

законодавству та цьому Положенню. Регістр веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну та бухгалтерську документацію, звітує про результати своєї діяльності в порядку і терміни, встановлені законодавством.

12. Перевірки та ревізії результатів діяльності Регістру здійснюються згідно із законодавством.

13. Ліквідація Регістру проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України в порядку, встановленому законодавством.

 
Создание сайта: студия Сергея Каминского © 2013—2021 «Shkiper» все права защищены